Moja działka i Mój ogród – konkurs Działkowca

Wydawca znanego magazynu ogrodniczego „Działkowiec” ogłosił kolejną edycję konkursów Moja Działka Mój Ogród, których celem jest propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek i ogrodów, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw. Ważna jest także sposobność wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami ogrodów, którzy mogą pochwalić się swoimi pomysłami.
 
Dla kogo ten konkurs?

Konkurs „Moja Działka” przeznaczony jest dla użytkowników działek w ROD, a  Konkurs „Mój Ogród” dla użytkowników ogrodów przy domach i działek rekreacyjnych.

Warunki uczestnictwa w konkursie

● Już od momentu ogłoszenia konkursu organizator czeka na pierwsze zgłoszenia z materiałami zdjęciowymi obrazującymi aktualny stan działek i ogrodów. Zgłoszenia będzie można dosyłać i uzupełniać wielokrotnie.
● Uwaga: pierwsze, elektroniczne zgłoszenia uczestników będą publikowane na stronie dzialkowiec.com.pl i będą one brały udział w rozstrzyganym co tydzień konkursie internetowym.
● Do dnia 26 września 2016 r. do Wydawnictwa powinno dotrzeć kompletne zgłoszenie do udziału zawierające:
– opis, który powinien dawać wyobrażenie o zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki lub ogrodu;
– uczestnik konkursu musi podać dane adresowe, nr tel., e-mail. W przypadku działek w ROD powinna być podana nazwa ogrodu, w którym znajduje się działka. Na kopercie zgłoszenia lub w tytule e-maila prosimy umieścić dopisek z oznaczeniem kategorii konkursu;
– co najmniej 10 zdjęć przedstawiających całe działki lub ogrody oraz najciekawsze, najpiękniejsze ich miejsca. Mogą to być zarówno uprawy owoców, warzyw, ziół (również pod osłonami czy w pojemnikach), jak też miejsca spełniające funkcję ozdobną, rekreacyjną i socjalną. Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane głównie na ich podstawie).
Zdjęcia mogą być w formie cyfrowej lub na papierze fotograficznym. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W aparatach cyfrowych zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Wymogi takie są niezbędne aby możliwa była publikacja zdjęć w formie druku.
Zdjęcia na papierze fotograficznym powinny mieć rozmiar co najmniej 10×15 cm, powinny być podpisane;
● Zgłoszenia mogą być przesyłane pocztą na adres pocztowy Wydawnictwa lub elektroniczne ze specjalnego formularza na stronie dzialkowiec.com.pl bądź na adres e-mail redakcja@dzialkowiec.com.pl.

Moja działka Mój ogród

Nagrody

● W każdym z konkursów przewiduje się wybór po 4 laureatów (1, 2, 3, 4 miejsce) oraz po 5 równorzędnych wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają specjalne, pamiątkowe dyplomy oraz roczną prenumeratę „Działkowca”.
● Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni książkami ogrodniczymi Wydawnictwa „Działkowiec” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
● Fundowane nagrody sponsorzy dostarczą laureatom i wyróżnionym na wskazane w zgłoszeniach adresy.

Przewidziane są też nagrody w internetowej wersji naszych konkursów:
● Cotygodniowa nagroda Wydawnictwa „Działkowiec” dla najlepszego nadesłanego w ciągu poprzedniego tygodnia zgłoszenia działki lub ogrodu.
● Cotygodniowa nagroda internautów dla najlepszego według nich, przesłanego w ciągu poprzedniego tygodnia zgłoszenia działki lub ogrodu.
● Cotygodniowa nagroda dla jednego z głosujących internautów.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceną zgłoszeń zajmie się powołana przez Wydawnictwo komisja konkursowa a rozstrzygnięcie konkursów zostanie ogłoszone w listopadowym wydaniu „Działkowca”. Informacje o cotygodniowych nagrodach w konkursie internetowym publikowane będę na stronie dzialkowiec.com.pl
Zgłoszenia konkursowe publikowane będę w miesięcznikach „Działkowiec”, „Mój Ogródek”, na stronie internetowej „Działkowca” oraz na profilu Facebook.

Konkurs internetowy

Równolegle z konkursami w „Działkowcu” będzie prowadzony konkurs internetowy w witrynie www.dzialkowiec.com.pl.
● Konkurs trwa od 23 maja do 16 października (możliwość przesyłania zgłoszeń);
● Będą w nim brać udział wszyscy autorzy zgłoszeń przesłanych w formie elektronicznej na konkursy „Moja Działka” i „Mój Ogród” (e-mailem, lub przez formularz w witrynie);
● Uczestnikami konkursu internetowego będą też osoby nie uczestniczące w konkursach w „Działkowcu”, a przesyłające swoje zgłoszenia pomiędzy 22 sierpnia a 16 października.
● Konkurs internetowy będzie rozstrzygany co tydzień (od 6 czerwca do 24 października);
● Każdy uczestnik konkursu internetowego będzie mógł brać w nim udział jeden raz – w tygodniu następującym po tygodniu, w którym do redakcji dotarło po raz pierwszy jego zgłoszenie w wersji elektronicznej. Zgłoszenie zostanie zamieszczone na stronie dzialkowiec.com.pl i przez cały tydzień będzie podlegało ocenie.

Nagrody

● Cotygodniowa nagroda Wydawnictwa „Działkowiec” dla najlepszego nadesłanego w ciągu poprzedniego tygodnia zgłoszenia działki lub ogrodu.
● Cotygodniowa nagroda internautów dla najlepszego wg nich, nadesłanego w ciągu poprzedniego tygodnia zgłoszenia działki lub ogrodu.
● Cotygodniowa nagroda dla jednego z głosujących internautów.
● Nagrody przewidziane w konkursie internetowym to m.in. wydawnictwa, książkowe, zestawy roślin ze sklepu „Działkowca”, kupony rabatowe na zakupy roślin w sklepie „Działkowca”.

Dodaj komentarz